Om lovfesting av ungdomsråd

I mai/juni 2018 skal Stortinget behandle Prop. 46 L (2017-2018) – ny kommunelov. I forslaget har man valgt å lovfeste eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. Ungdomsråd er frivillig for kommunene å opprette.

Barneombudet mener at råd for ungdom bør lovfestes på lik linje med råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser, og har skrevet dette i et notat til kommunal- og forvaltningskomiteen.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev