Om «Framtidas forbrukar – grøn, smart og digital»

I forbindelse med høring i Stortinget om «Framtidas forbrukar» har Barneombudet overlevert notat til Familie- og kulturkomiteen.

Trygg digital hverdag for barn og unge er et av våre satsningsområder. Barneombudet er blant annet bekymret for markedsføring rettet mot barn og unge og kroppspress i sosiale medier. Vi er positive til at det er lagt frem en ny forbrukermelding, og at den særskilt omtaler barn og unge.

Barneombudets ekspertgruppe som står bak rapporten «Ungdom og digitale medier» har kommet med flere forslag som handler om tema reklamepåvirkning rettet mot kropp, helse og identitet.

I den forbindelse har Barneombudet samlet fire hovedanbefalinger som vi mener er viktige i arbeide for å sikre barn og unge en god framtid som forbruker.

  1. Vi etterlyser en mer helhetlig koordinering av tiltak rettet mot barn og unges digitale hverdag.
  2. Vi etterlyser en mer tverrfaglig og langsiktig forskning på feltet
  3. Vi ønsker en bedre beskyttelse av barns person – og forbrukervern
  4. Vi ønsker å sikre at reglene som skal beskytte barn håndheves av et stekkt forbrukerapparat.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev