Notat til høring om endringer i utlendingsloven (tvangsmidler)

Det bør ikke være hjemmel til å fengsle barn etter utlendingsloven, og muligheten til å pågripe barnefamilier må være så snever som mulig. Forslagene til endringer i utlendingsloven i Prop. 126 L (2016–2017) åpner for fengsling av barn som kan være skadelig og for brudd på barnekonvensjonen.

I 2016 ble minst 145 barn pågrepet og fengslet på Trandum. 17 av barna satt fengslet i mer enn tre dager. Barn blir vanligvis fengslet sammen med familiene sine. All frihetsberøvelse, også kortvarig, kan være svært skadelig for barn.

Barneombudet mener Stortinget bør fjerne adgangen til å fengsle mindreårige etter utlendingsloven. I tilfeller der barnefamilier motsetter seg retur og det er fare for unndragelse, bør politiet heller bruke tvangsmidler som pålagt oppholdssted og meldeplikt. Det er behov for økt satsing på returmotiverende arbeid og andre tiltak for å forebygge tvangsbruk overfor barnefamilier som skal returneres med tvang.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev