Innspill til Utdannings- og forskningskomiteen om Prop. 145 L om fjernundervisning

Innspill til Utdannings- og forskningskomiteen om Prop. 145 L (2020-2021) om fjernundervisning.

Barneombudet mener at det ikke bør gjøres endringer i reglene om fjernundervisning denne våren, verken i opplæringsloven eller i friskoleloven.

Departementet har signalisert at forslag til ny opplæringslov vil bli sendt på høring våren 2021. Vi mener at endringer knyttet til fjernundervisning ikke bør følge en raskere tidsplan enn prosessen knyttet til NOU 2019:23, men at dette bør følge samme tidsplan som øvrige endringer i ny opplæringslov.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev