Innspill til Stortingets behandling av Prop 36 S - Opptrappingsplan mot vold

Barneombudet har gitt skriftlig innspill til Justiskomiteens behandling av regjeringen opptrappingsplan mot vold.

Barneombudet mener planen er lite forpliktende og at en plan med begrensede bevilgninger for kun 2024 ikke kan karakteriseres som en opptrappingsplan. Vi ber Justiskomiteen utarbeide tiltak som er konkrete og målbare på følgende områder:

• Videreutvikling av Statens barnehus

• Sette målbare tall for ambisjonen om å øke bruken av omvendt voldsalarm

• Plassere ansvar for oppfølging av voldsutsatte i én sektor

• Sette mer forpliktende mål om å styrke opplæringen om kropp, grenser, relasjoner og seksualitet i skole og barnehage

Barneombudet ber samtidig om at det i løpet av de neste årene utarbeides en stortingsmelding om vold.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev