Innspill til Stortinget om barn og unges psykiske helsetilbud

Dagens tilbud i psykisk helsevern er ikke godt nok tilpasset barn og unge. Barneombudet har gitt et innspill til alle de politiske partiene på Stortinget om barns behov for et likeverdig, fleksibelt og kvalitetssikret psykisk helsetilbud der de bor.

70 000 barn mellom 3 og 18 år har en psykisk lidelse. Dette er barn med så store plager at det går ut over kognitiv utvikling, skolegang, sosial fungering og fritid. Livene blir satt på vent og mange får problemer de tar med seg inn i voksenlivet. Tidlig og riktig hjelp har derfor avgjørende betydning for barns videre utvikling og oppvekst.

For å sikre at barns rettigheter ivaretas, har Barneombudet tre anbefalinger:

  1. Barn og unge må sikres et likeverdig, fleksibelt og kvalitetssikret tilbud
  2. Styring og finansiering av BUP bør videreutvikles
  3. Sikre bedre samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste

Barneombudet har høye forventinger til regjeringens kommende opptrappingsplan for psykisk helse legger til rette for at unges får best mulig psykisk helsehjelp og ivaretar deres rettigheter.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev