Innspill til opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse

Psykiske lidelser utgjør en fjerdedel av barn og unges sykdomsbyrde og flere barn opplever å ha angst og depresjon.

Barneombudet er bekymret for at hjelpen ikke er nok tilgjengelig, at barna møter fragmenterte tjenester og at de får svært ulik psykisk helsehjelp avhengig av hvor i landet de bor.

Det trengs et løft i arbeidet, både med forebygging og i tilbudet til de som er psykisk syke. Barn og unges psykiske helse bør være et nasjonalt satsingsområde.

Vi trekker frem fire områder i vårt notat til helse- og omsorgskomiteen:

  • Forpliktende mål og tiltak som svarer på utfordringsbildet
  • Psykisk helsevern for barn og unge må inkluderes i planen
  • Forplikte kommunene til godt lavterskeltilbud til barn og unge
  • Bedre tverrfaglig samarbeid

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev