Innspill til høring om minimumskrav til bemanning i barnehager

Barneombudets hovedpunkter om minimumskrav til bemanning i barnehager

  • Det bør lovfestes en minimumsnorm for bemanning i barnehagen
  • Normen må suppleres med en tydeligere forsvarlighetsvurdering som kan innebære strengere krav enn minimumsnormen på grunn av barnegruppen, barnehagens fysiske miljø og andre hensyn
  • Det bør ikke kunne dispenseres fra bemanningsnormen.
  • Det er behov for en helhetlig gjennomgang av barnehageloven med forskrifter.


Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev