Innspill til forslag om uavhengig granskningsutvalg for gjennomgang av barnevernet

Barneombudet har gitt innspill til Senterpartiets representantforslag om å nedsette et uavhengig granskingsutvalg for en helhetlig gjennomgang av barnevernet.

Vi mener forslaget må ses i sammenheng med pågående prosesser på barnevernsområdet. Nylig ble det i Stortinget vedtatt å oppnevne et utvalg som skal se på rettsikkerheten i barnevernet.

Fra før er det bestemt at et utvalg skal utarbeide en NOU knyttet til institusjonstilbudet i barnevernet. Denne skal etter planen presenteres i 2022.

I senere tid har det også kommet flere rapporter og tilsyn som peker på utfordringer i barnevernet, slik som Barneombudets rapport «De tror vi er Shitkids», NOU 2017:12 «Svikt og svik», Helsetilsynets «Det å reise vasker øynene» og sist Riksrevisjonens undersøking av statlige barnevernsinstitusjoner.

Rapportene har flere anbefalinger knyttet til tiltak som vil forbedre barnas situasjon i barnevernet. Vi mener derfor det ikke er behov for et ytterligere utvalg nå og støtter ikke Senterpartiets representantforslag.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev