Innspill til forslag om tiltak mot samværssabotasje

Barneombudet har gitt innspill til representantforslag om samværssabotasje. I forslaget ber representantene regjeringen fremme fem konkrete forslag til tiltak mot samværssabotasje.

Vi mener at disse forslagene må sees i sammenheng med pågående prosesser på barnelovfeltet. Dette gjelder særlig oppfølgingen av NOU 2020:14 om ny barnelov, men også oppfølgingen av NOU 2019:20 om familievernet.

Barnelovutvalget fikk i 2019 et tilleggsmandat fra regjeringen om å utrede strengere reaksjoner mot samværssabotasje.

På bakgrunn av dette mener vi at komiteen bør avvente saken til Stortinget skal behandle NOU 2020:14 om ny barnelov.

Barneombudet ber også komiteen om å anmode Regjeringen om å vurdere hvilke konsekvenser tiltakene vil få for barn, vurdere om tiltakene er til barnets beste og involvere barn og unge før de innfører tiltak mot samværssabotasje.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev