Innspill til endringer i barnevernloven (Prop. 84 L (2019-2020))

Barneombudets innspill til Familie- og kulturkomiteen – Prop. 84 L (2019–2020) Endringer i barnevernloven (samtaleprosess, årlig tilstandsrapportering mv.)

  • Barneombudet mener det er bra at aldersgrensen for ettervern nå økes. Innholdet må imidlertid forbedres.
  • Det er viktig at vurderingene av om samtaleprosess er en egnet behandlingsform, og de konkrete avgjørelsene i samtaleprosessen, treffes til barnas beste. Det er også viktig at barnas rett til medvirkning sikres.
  • Det må stilles tydeligere krav til hva den årlige tilstandsrapporten skal inneholde. Komiteen bes vurdere behovet for en forskriftshjemmel.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev