Innspill til Dok 8:47 S (2020-2021) om å styrke barne- og ungdomspsykiatrien i Norge

Barneombudet er bekymret for om barns rettssikkerhet ved behov for psykisk helsehjelp er godt nok ivaretatt.

Vi er derfor glade for at Stortinget nå skal behandle et representantforslag om en bred gjennomgang av tilbudet til barn og unge med behov for hjelp for psykiske plager og lidelser, og tiltak for å styrke barne- og ungdomspsykiatrien i Norge.

Vi mener at forslaget i all hovedsak kan bidra til å gi barn og unge med psykiske plager og lidelser bedre hjelp.

I dette innspillet kommenterer vi de forslagene som er fremmet i dok 8-forslaget, og vi kommer også med noen tilleggsforslag.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev