Innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen "Oppleve, skape, dele"

Barneombudet har sendt innspill til familie- og kulturkomiteen om Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele.

Barneombudet er glad for at det legges frem en barne- og ungdomskulturmelding, og at barn og unges synspunkter har blitt hentet aktivt inn i arbeidet med meldingen.

Våre innspill er knyttet til kapittel 13 om den digitale kulturen og kapittel 5 om barne- og ungdomskultur som politikkområde.

Blant annet har vi følgende innspill:

1. Vi ber komiteen anmode regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med en opptrappingsplan som inneholder tiltakene som skal settes inn for å sikre barn en tryggere digital oppvekst. Det må også prioriteres midler til å gjennomføre tiltakene i planen.

2. Vi ber komiteen anmode om at det etableres et tverrfaglig forskningsmiljø/-senter knyttet til et universitets- eller høgskolemiljø som har i oppdrag å produsere og formidle tverrfaglig forskning om barn og digitale medier.

3. Vi ber komiteen anmode om at lovforslaget som legges frem for Stortinget er en felles lov som omfatter alle kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge, og at den bygger på barnekonvensjonen artikkel 31.

Les innspillene i sin helhet i brevet under.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev