Innspill om psykososialt barnehagemiljø (Prop. 96 L (2019-2020))

Barneombudet er glad for at Stortinget nå skal behandle forslag til regler om barnehagebarns psykososiale miljø, og støtter forslag om krav til nulltoleranse og forebyggende arbeid, aktivitetsplikten, barns medvirkning og barnets beste.

Samtidig er vi bekymret for at rettsvernet til barna ikke blir godt nok uten en individuell rett til et trygt og godt barnehagemiljø med en håndhevingsordning, og ber derfor utdannings- og forskningskomiteen om å foreslå dette.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev