Innspill om forslag til lov om kommunenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet

Barneombudet er positiv til at det kommer et forslag til lov om kommunenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet til behandling i Stortinget. Den nye loven kan etter vårt syn bidra til at vanskeligstilte barnefamilier vil få bedre muligheter til en trygg og stabil bosituasjon.

Vi mener likevel at lovforslaget ikke tar hensyn til barns oppvekstsvilkår i stor nok grad, og mener den må endres på enkelte områder. I innspillet kan du lese våre anbefalinger til Stortinget i forbindelse med behandling av loven.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev