Innspel til Stortinget om omsorga for einslege mindreårige asylsøkjarar

Barneombudet støtter ikke forslaget om å lovfeste at utlendingsdirektoratet skal ha omsorgsansvaret for enslige mindreårige i mottak.

Barnevernet bør ha ansvar for denne gruppen barn, på lik linje med andre barn uten omsorgspersoner i Norge.

Hvis Stortinget velger å vedta forslaget, må lov og forskrift stille klare krav slik at tilbudet blir likeverdig og et uavhengig tilsyn må på plass.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev