Høringsinnspill til Stortinget om ny opplæringslov. Prop. 57 L (2022-2023)

Barneombudet foreslår at utdannings- og forskningskomiteen styrker reglene om individuelt tilrettelagt opplæring (spesialundervisning) og skolemiljø for å sikre alle barn like muligheter til utdanning.

Vi støtter:

  • Plikt til å følge opp elevenes fravær i § 10-6.
  • Generelle regler om hensynet til elevens beste og retten til å medvirke i §§ 10-1 og 10-2.
  • Presisering av PP-tjenesten sine oppgaver i § 11-13. For å sikre at loven blir realisert anbefaler vi Stortinget å be departementet kartlegge ressurssituasjonen i tjenesten og gi retningslinjer om bemanning.

I tillegg ber vi Stortinget:

  • Sikre at individuelt tilrettelagt opplæring gjennomføres av kvalifiserte fagfolk
  • Beholde muligheten til å klage på manglende gjennomføring av spesialundervisning
  • Beholde dagens håndhevingsordning i skolemiljøsaker der Statsforvalteren kan vedta hva skolen kan gjøre
  • Vedta et tydelig regelverk om tilpasset opplæring

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev