Behov for reelt løft i forebyggende arbeid for å redusere ungdomskriminalitet

Barneombudet: ungdom med jakke og hette over hodet

Det er nødvendig med et reelt løft i forebyggende arbeid i kommunene for å redusere ungdomskriminalitet. Dagens innsats er ikke tilstrekkelig for å hjelpe barn og unge som begår eller står i fare for å begå kriminalitet.

Det avgjørende at barnets beste er førende og at barns rett til å bli hørt ivaretas. Nye tiltak og ny politikk må bygge på disse prinsippene.

Det synes å være bred tverrpolitisk enighet om at det er nødvendig med en økt innsats for å redusere ungdomskriminaliteten i Norge. Barneombudet er bekymret for at forslagene i hovedsak retter seg mot reaktive tiltak, som institusjons- og fengselsplasser. Disse tiltakene vil etter vårt syn ikke løse de bakenforliggende årsakene til at barn og unge rekrutteres inn i kriminelle miljøer. Erfaringer fra andre skandinaviske land gir ikke holdepunkter for at reaktive tiltak vil snu kriminalitetsutviklingen, snarere tvert imot.

Politikken på dette området må være kunnskapsbasert og ta utgangspunkt i det forskningen sier er mest virkningsfullt for å bekjempe kriminalitet, nemlig forebygging og tidlig innsats.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev