Varsling av fornærmede og etterlatte når barn under 15 år har begått alvorlige lovbrudd

Barneombudet mener primært at det ikke bør innføres en hjemmel for varsling i barnevernloven og ber om at departementet gjør ytterligere vurderinger av om andre tiltak kan ivareta fornærmede og etterlatte.

Subsidiært mener Barneombudet at lovforslagene både fra Riedl-utvalget og fra departementet er for vide og ber om at departementet på nytt vurderer om tiltakene dette gir rom for er nødvendige og forholdsmessige overfor barnet, slik menneskerettighetene krever.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev