Utvidelse av pakkeforløp i barnevern for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus med somatisk helse, seksuell helse og tannhelse

Å inkludere somatisk helse, seksuell helse og tannhelse i pakkeforløp barnevern gir en mer helhetlig helsekartlegging, og større mulighet for å kunne fange opp og ivareta barnets eventuelle helseutfordringer.

Dette vi bidra til å gi en bedre oversikt over barnets helsestatus. Barneombudet mener pakkeforløpet bør

  • synliggjøre barns rettigheter i barnekonvensjonen
  • bidra til å sikre forsvarlig høring av barn og reell medvirkning
  • tilby barn og unge å snakke med hjelperne uten foreldre til stede
  • redegjøre for hva som legges til grunn når vurdering om å starte pakkeforløp gjøres
  • sikre at barnevernstjenesten og helsetjenesten er samkjørte og rigget for at helsekartlegging lar seg gjennomføre på best mulig måte for barnet
  • presisere at taushetspliktsreglene ikke må bli til hinder for informasjonsdeling

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev