Utvidelse av EK-gjennomføringstid til 6 måneder

Departementet foreslår å øke gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll fra 4 til 6 måneder.

Barneombudet støtter forslaget. Det finnes begrenset kunnskap om barn og unges erfaringer med at foreldre gjennomfører straff hjemme med elektronisk kontroll.

Rapporten fra Vista analyse som er omtalt på side 14 i høringsnotatet og erfaringer fra For Fangers Pårørende(FFP) tyder imidlertid på at straffegjennomføring med elektronisk kontroll i de fleste tilfeller vil kunne være positivt for barn.

Denne typen straffegjennomføring gjør det mulig for barn å opprettholde et nærere forhold til foreldre.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev