Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige regelendringer

Barneombudet mener det er positivt at departementet har utredet alternativer til frihetsberøvelse i forbindelse med tvangsretur, men vi er skuffet over at utredningen ikke har ført til forslag om flere reelle alternativer.

Vi er svært kritiske til forslaget om å tilføye en setning om at barn skal kunne interneres ut over 24 timer når det er til barnets beste.

VI viser her til klare uttalelser fra FNs barnekomité om at internering aldri er til barnets beste.

Komiteen har anbefalt Norge å slutte å internere barn i disse sakene.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev