Undervisningsvurdering i videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet har lagt ut på høring et forslag om en klargjøring av at elever i videregående opplæring skal delta i skolebasert vurdering av opplæringen.

Barneombudet er bekymret for at det å kun tydeliggjøre elevmedvirkningen for elever i videregående opplæring kan misforstås, og undergrave, yngre elevers rett til elevmedvirkning og fremmer derfor et eget forslag:

Ǥ 2-1. Skolebasert vurdering

Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Elevane har rett til å delta i denne vurderinga. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene.»

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev