Svar på høring om endringer i fraværsreglene i videregående skole

Barneombudet anbefaler at departementet vurderer hvordan fraværsreglene kan utformes til barnets beste, og forholdet mellom fraværsgrensen og andre rettigheter. Barneombudet ser at fraværsgrensen har hatt positive konsekvenser for mange elever, men vi er bekymret for at den har medført svært negative konsekvenser for utsatte elevgrupper og ikke oppnådd formålet om å redusere frafall. Dersom regelen videreføres mener vi det blir avgjørende at den blir mer fleksibel enn i dag og ikke fører til negative og utilsiktede konsekvenser for enkelte grupper barn.

Barneombudet mener det er flere positive elementer i forslaget, men at forslaget ikke sikrer tilstrekkelig fleksibilitet. Forslaget reiser også prinsipielle spørsmål knyttet til retten til utdanning og andre grunnleggende rettigheter.

I høringssvaret går vi nærmere inn på våre innspill:

  • Overordnede og prinsipielle spørsmål knyttet til retten til utdanning
  • Barnets beste må være et grunnleggende hensyn
  • Svar på de enkelte spørsmålene i høringsnotatet

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev