Sommerjobb for unge med bistandsbehov

Barneombudet er positiv til forslaget om å innføre et tilskudd til arbeidsgivere som tar unge arbeidssøkere med bistandsbehov i en fire ukers sommerjobb. Forslaget vil etter vårt syn kunne bidra til at flere unge med bistandsbehov kan få verdifull arbeidserfaring og kan gi dem mestringsfølelser som kan virke motiverende for videre deltakelse og aktivitet.

Vi er særlig positivt til at departementet også foreslår at det åpnes opp for at tiltaket kan kombineres med mentor og inkluderingstilskudd.

Dette vil ikke bare bidra til å senke terskelen for arbeidsgivere som ønsker å rekruttere arbeidssøkere med oppfølgings- eller tilretteleggingsbehov, men også gi unge arbeidssøkere den oppfølgingen og tilretteleggingen på arbeidsplassen som de trenger for å komme seg i jobb.

Vi er likevel noe undrende til at regjeringen lanserer dette som et arbeidsmarkedstiltak for unge ledige og personer med nedsatt arbeidsevne som over en tid har vært registrert som arbeidssøkere hos NAV.

De fleste under 18 år er ikke de som har vært registrert som arbeidssøkere hos NAV over en tid. Barneombudet mener at de under 18 år som er ledige eller har nedsatt arbeidsevne, bør være med i denne ordningen fra dag en. Dette for å forebygge at de kan bli langtidsregistrerte.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev