Samhandlingsforløp psykisk helse og rus hos barn i barnevernet

Barneombudet ønsker et samhandlingsforløp velkommen. Det er avgjørende at barn og unge i barnevernet som samtidig har psykisk lidelse blir fanget opp så raskt som mulig.

Vi håper samhandlingsforløpet bidrar til at flere barn i barnevernet blir kartlagt på et tidlig tidspunkt, og at de på den måten får bedre tilpasset oppfølging og hjelp.

Barnekonvensjonens artikkel 12 gjelder både i enkeltsaker og på systemnivå. Barneombudet stiller spørsmålstegn ved om denne rettigheten barn og unge har er ivaretatt ved utforming av samhandlingsforløpet.

Vi kan ikke se at dette fremgår av bakgrunnsnotatene, og mener dette er enalvorlig mangel fra direktoratets side.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev