Reviderte nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanningen

Barneombudet er opptatt av at barna får opplæring som gjør dem i stand til å mestre sine liv.

Vi ønsker at retningslinjene i større grad avspeiler forpliktelsene i barnekonvensjonen og den nye rammeplanen for barnehagene.

Retningslinjene bør ha læringsutbyttebeskrivelser knyttet til barns rettigheter, medvirkning, kropp, grensesetting og relasjoner. I tillegg bør det knyttes til forebygging og håndtering av vold, overgrep og mobbing.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev