Retningslinjer for mindreårige innsatte og domfelte

Barneombudet mener det er positivt at direktoratet har samlet reglene som gjelder mindreårige innsatte i én retningslinje. Dette vil kunne gjøre det enklere finne frem i reglene og å anvende dem korrekt.

Merknader

Vi har imidlertid noen merknader. Blant annet ønsker vi mer konkrete og omfattende føringer om rammene for skjønnsutøvelse. Vi ønsker referanser til flere dokumenter vi mener er relevante og vi ber direktoratet tydeliggjøre retningslinjene på enkelte områder.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev