Retningslinje og pakkeforløp om ADHD

Barneombudet mener at utkastene til pakkeforløp for ADHD må bli tydeligere på barns rettigheter og henviser og utreders plikt til å oppfylle barns rett til medvirkning.

Barn og unge skal selvsagt kunne bestemme at de ikke vil uttale seg, og noen ganger kan sykdomsbildet tilsi at barnet må høres gjennom andre.

Hovedregelen om at barn og unge skal høres og at de aktivt skal involveres i viktige beslutninger som tas, må likevel komme tydeligere frem som en forpliktelse for alle de involverte profesjonelle i forløpet fra henvisning til behandling.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev