Rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene

Vi understreker i vårt høringssvar at organiseringen skal sikre gode og likeverdige tilbud for barn uavhengig av hvor barnet bor og at organiseringen skal være i tråd med Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen artikkel 3 om barnets beste.

Barneombudet kan ikke uten videre støtte utvalgets forslag. Barneombudet mener det er knyttet alt for mange uavklarte spørsmål til forslagene om overføring av statlige oppgaver til fylkeskommunene og oppheving av organer på de områdene som direkte berører barn.

Gjennomgående bærer forslagene preg av at det er andre interesser og perspektiver som står sentralt, uten at vi kan se at barnets beste er vurdert og hvordan det er veiet av mot disse andre interessene.

Barneombudet mener derfor at det ikke er riktig å gjennomføre utvalgets forslag uten nærmere utredning.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev