Pass til barn og prøveløslatte

Departementet har lagt frem en høring med forslag om flere endringer i reglene om utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige, samt at reisedokumenter skal nektes utstedt til personer som er prøveløslatt med vilkår om ikke å forlate landet.

Barneombudet mener det er svært positivt at departementet nå foreslår lovendringer som gjør det mulig å nekte eller inndra pass eller andre reisedokumenter når det er grunn til å anta at barn vil bli utsatt for straffbare forhold eller forhold som kan skade liv eller helse i utlandet.

Forslaget om klarere regler og utvidet adgang til å utstede pass til barn uten foreldrenes samtykke er også svært positivt.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev