Pakkeforløp for gravide og rusmidler

Helsedirektoratet har bedt om innspill til pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler.

Vi konsentrerer oss om gravide i LAR-behandling da helsemyndighetene som tilbyder av behandlingen har et særlig ansvar for fosteret og det nyfødte barnets sikkerhet og helse.

Ved pågående rusmiddelbruk hos gravide mener Barneombudet at det bør være et eget punkt om LAR-legemidler. Der bør alvoret ved fortsatt bruk, snarlig kontakt med LAR-lege og ansvar for støtte til kvinnen ved nedtrapping komme tydelig fram.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev