Om regelverksendringer for å motvirke kroppspress

Barneombudet viser til høringen om forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress. Vi takker for muligheten til å gi innspill til denne høringen. Kommersielt press og kroppspress er utfordringer mange unge opplever.

Gjennom digitale medier har det vokst frem nye kanaler for markedsføring og barn som også treffer barn og unge. Reguleringen er derfor viktig for at barn og unge skal ha en trygg digital hverdag.

Barneombudet er positiv til at det lovfestes ytterligere krav for helsepersonell knyttet til kosmetiske inngrep, kosmetiske injeksjoner og behandling, samt markedsføring av slike tjenester.

Samtidig vil vi peke på at forslagene som gjelder markedsføringen vil bidra til ytterligere fragmentering av regelverket om markedsføring. Her mener vi det er behov for en opprydning. Våre innspill er knyttet til forslagene som berører barn.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev