Om partsstatus i utlendingssaker

Vi har i denne høringsuttalelsen formidlet barns egne ønsker om i større grad å delta i utvisningssaker mot foreldrene, noe vi mener at barnekonvensjonen også gir dem rett til. Vi har også forsøkt å synliggjøre noen positive og viktige sider ved det å gi barn som er berørt av utvisningssaker partsrettigheter.

Vi mener de reelle konsekvensene for barn burde ha vært drøftet mer inngående enn de er i høringsnotatet. Det er tydelig behov for å sikre barns rett til informasjon og reell deltakelse i saken på en bedre måte enn dagens regelverk og praksis gjør.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev