Om nasjonal retningslinje for barnesjukepleiarutdanninga

Barneombodet er positiv til den nye nasjonale retningslinja for barnesjukepleiarutdanninga. Ho vil bidra til å sikre eit meir einsarta innhald i utdanninga og meir einskapleg sluttkompetanse, uavhengig av utdanningsinstitusjon.

Vi støttar også forslaga til dei overordna læringsutbytta for kompetanseområdet.

Oppsummering av våre innspel

Barneombodet ber om at læringsutbytta sikrar

  • inngåande kunnskap om FNs barnekonvensjon og konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD)
  • tilstrekkeleg kunnskap om, og ferdigheit i å vareta barn sin rett til medverking

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev