Om kompetanse i barnevernet

Barneombudet har levert et høringssvar om kompetanse i barnevernet.

Det er viktig å øke kompetansen, både i kommunalt og statlig barnevern.

Barneombudet mener mange av departementets forslag er gode, men at det også er rom for forbedringer.

Selv om det er bra at ny barnevernlov stiller krav til kompetanse, åpner departementenes forslag etter vårt syn for at personer med utdannelser uten tilstrekkelig kompetanse er kvalifisert til jobb i barneverntjenesten og på barnevernsinstitusjon.

Det er etter vårt syn avgjørende at de ansatte i barneverntjenesten og på institusjon har tilstrekkelig barnevernfaglig utdannelse og kompetanse.

Barneombudet støtter ikke at det kan gis varig dispensasjon fra kompetansekravet.

Vi har også følgende innspill.

  • For å øke barns rettsikkerhet bør det opprettes et enhetlig femårig løp for barnevernspedagoger.
  • Det bør innføres en autorisasjonsordning for ansatte i barneverntjenesten
  • Det må innføres lovkrav om veiledet førsteår til alle nytilsatte i barneverntjenesten.
  • Det må lovfestes et krav til faglig oppdatering i barneverntjenesten.
  • Det bør innføres en ordning med nasjonal eksamen i juss

Les hele høringssvaret her

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev