Om kommunenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet

Barneombudet er positiv til forslaget. Forslaget vil etter vårt syn bidra til at vanskeligstilte barnefamilier vil få bedre muligheter til å få en trygg og stabil bosituasjon. Dette kan bidra til bedre oppvekstsvilkår for barn og unge og styrke deres rettigheter også på andre områder.

Barneombudets hovedanbefalinger:

  • Vi mener at staten har en plikt og et ansvar til å tilpasse lovgivningen på det boligsosiale feltet for å oppfylle barns rettigheter.
  • Vi støtter departementets vurdering om at pålegg i lov er riktig virkemiddel for å sikre at kommunene oppfyller sine plikter på det boligsosiale feltet.
  • Vi støtter forslaget om å innføre en tilsynshjemmel hos statsforvalteren for å sikre etterlevelse av loven.
  • Vi anbefaler at hensynet til barnets beste og barnets medvirkning tydeliggjøres i både loven og saksbehandlingsreglene.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev