Om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldsoffererstatning)

Barneombudet mener det er uheldig å innføre krav om dom for å bli tilkjent voldsoffererstatning.

Vi frykter at endringene vil ha store konsekvenser for barn. Både for barnets mulighet til å søke erstatning, og tilsvarende for barnets omsorgspersoner eller andre medlemmer i barnets familie.

Dersom barn må ha en dom som stadfester det de har vært utsatt for, enten det er en straffedom eller en sivil dom, vil det kunne føre til at mange barn som i dag har vært utsatt for en straffbar handling, ikke vil få erstatning.

Ordningen med voldsoffererstatning uten behandling i domstolen, utgjør en viktig oppreisning for barn som har vært utsatt for straffbare handlinger.

Ofte er ikke pengene viktigst, men opplevelsen av å bli hørt og trodd. Det gir barn, og voksne som er viktige omsorgspersoner for barn, en helt annen mulighet til å legge det vanskelige bak seg og gå videre med livene sine.

Erstatning har således en viktig gjenopprettende effekt.

Les artikkel om dette hos NRK..

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev