Om endringer i domstolstrukturen

Barneombudet ber Justis- og beredskapsdepartementet benytte andre virkemidler for å sikre domstoler i distriktene, enn å reversere en reform som styrker barns rettssikkerhet.

Begrunnelsen departementet gir for å reversere reformen er svært kort, og vi har vanskelig for å se hvordan en reversering av reformen styrker rettsikkerheten til barn. Domstolsreformen ble gjennomført i 2021. Et av formålene var å styrke rettssikkerheten til barn gjennom økt kompetanse og raskere saksavvikling i domstolene. Så langt ser det ut til å ha god effekt.

Dersom dagens domstolstruktur reverseres helt eller delvis, vil tiltakene i høringsbrevet etter Barneombudets syn være langt fra tilstrekkelige til å sikre barns interesser og rettssikkerhet.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev