Om bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker

Barneombudet har levert høringssvar om bruken av sakkyndige i foreldretvister.

Vi har i lang tid vært bekymret for sakkyndigordningen i foreldretvistsaker, og ment at det er behov for tiltak som kan bedre ordningen. Vi har over flere år mottatt henvendelser fra fagfolk og privatpersoner, både barn og voksne, som stiller spørsmål ved kvaliteten på sakkyndigordningen. Vi er derfor fornøyde med at departementet nå har foretatt en gjennomgang av ordningen og kommer med forslag til tiltak for å bedre sakkyndigordningen.

Barneombudet mener at forslagene departementet kommer med er et viktig ledd i å oppnå departementets mål om å øke kvaliteten på og styrke tilliten til de sakkyndiges arbeid og domstolens avgjørelser. Barneombudet støtter departementets forslag, og er særlig glade for forslaget om at Barnesakkyndig kommisjon (BSK) skal kvalitetsvurdere sakkyndigrapporter før retten kan bruke dem som bevis. Dette er noe Barneombudet lenge ment at det er behov for.

Samtidig mener vi at forslagene ikke alene er tilstrekkelige til å løse alle utfordringene med dagens sakkyndigordning. Vi savner særlig en vurdering av tiltak som kan bidra til å sikre at den sakkyndige har den nødvendige kompetansen som den enkelte sak krever. Etter vårt syn er det avgjørende at de profesjonelle aktørene har nødvendig kompetanse til å gjøre gode vurderinger for barnet i disse sakene.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev