Om behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens

Barneombudet har svart på en høring fra Helse Sør-Øst som har bedt om tilbakemelding på en rapport fra en arbeidsgruppe som har vurdert behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori.

Barneombudet mener det er en alvorlig svakhet ved rapporten at den unnlater å drøfte forholdet mellom forslagene i rapporten og våre forpliktelser etter barnekonvensjonen og andre menneskerettighetskonvensjoner.

Vi savner også en tydeliggjøring av brukernes anbefalinger i rapporten, og viser til barnekonvensjonens artikkel 12 som gir barn rett til å delta og bli hørt i beslutninger som har betydning for dem.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev