Nye særregler om underholdskrav i etterkant av utvisning og personlig fremmøte ved stornemndbehandling i Utlendingsnemnda

Justis- og beredskapsdepartementet har foreslått at det innføres en ny bestemmelse i utlendingsforskriften om at forvaltningen i særlige tilfeller skal kunne gi forhåndstilsagn om fremtidig unntak fra underholdskravet for en forelder som blir utvist, men som har barn i Norge. Hensikten med forslaget er å unngå unødig usikkerhet om muligheten for å gjenoppta familielivet i Norge etter at innreiseforbudet har utløpt.

Barneombudet støtter formålet bak forslaget. Vi mener imidlertid at forslaget slik det foreligger er for restriktivt, og at forskriftsbestemmelsen bør endres slik at det vil kunne komme til anvendelse i flere saker. Vi foreslår at det bør gis unntak fra underholdskravet i samtlige søknader om familiegjenforening, der familien har utøvd familieliv i Norge forut for utvisningsvedtaket, barnet fortsatt er mindreårig og de faktiske forholdene ellers er uendret.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev