Barneombudet ønsker stemmerett for 16-åringer

Et flertall i valglovutvalget ønsker at 16-åringer skal få stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg. Barneombudet støtter utvalgets flertall i dette forslaget. Vi støtter også mindretallet som mener at 16-åringer bør få stemmerett ved stortingsvalg.

Høringen om ny valglov har mange elementer i seg, men Barneombudet har kun valgt å fokusere på det som handler om stemmerett for 16-åringer.

Flertallet i utvalget argumenterer godt for sitt syn. Vi vil spesielt trekke frem argumentene om at ungdom ofte bor i det nærmiljøet de er vokst opp, og at saksområder som grunnskole, videregående skole og kollektivtransport er områder som går direkte inn i ungdommenes liv.

Vi har gjennom to forsøksordninger med senket stemmerett sett at representasjonen i kommunestyrene er blitt yngre i forsøkskommunene. Resultatet er et sterkt argument for nedsatt stemmerettsalder. I tillegg er det positivt at 16- og 17-åringene stemmer i større grad enn andre førstegangsvelgere.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev