Ny straffeprosesslov

Barneombudet mener barns rettigheter ikke er tilstrekkelig vurdert og vektlagt i forslag til ny straffeprosesslov. Det fremgår klart av både norsk og internasjonal rett at barn er å anse som en særlig sårbar gruppe. Barns rettigheter i strafferetten må reguleres med dette for øyet.

Barneombudet mener forslaget i for liten grad tar utgangspunkt i de rettslige forutsetningene som følger av Grunnlovens § 104, de generelle menneskerettighetene samt FNs barnekonvensjon om at det skal tas særskilt hensyn til barn.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev