Ny personopplysningslov (personvernforordningen)

Barneombudet er gjennomgående positive til departementets forslag i høringsnotatet.

Våre kommentarer og innspill gjelder følgende områder:

  • Barneombudet støtter departementets forslag om en aldersgrense på 13 år (kap 32) for når et barns samtykke (uten foreldrenes samtykke) skal kunne utgjøre behandlingsgrunnlag ved tilbud av informasjonssamfunnstjenester direkte til et barn. Forutsetningen er at dette ikke gjelder behandling av sensitive personopplysninger.
  • Barneombudet vil understreke at situasjonen etter mai 2018 vil kreve at myndighetene iverksetter bedre mekanismer for å beskytte barn
  • Barneombudet mener det må fastsettes et forbud mot kameraovervåkning (Kap. 34) i undervisningstiden på skoler og barnehager i den utstrekning forordningen åpner for dette.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev