Ny barnevernlov – sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse- NOU 2016:16

Utvalget har levert et lovforslag som vil gjøre det enklere, både for barn og voksne, å forstå blant annet hva som er barnevernets oppgaver, hvordan barnevernet jobber og ikke minst hvilke rettigheter barnet har.

Det er positivt at barns grunnleggende rettigheter blir tatt inn i en overordnet bestemmelse, og at utvalget foreslår å gi barn rett til nødvendig barnevernstjenester.

Barneombudet støtter ikke forslaget om å skjerpe vilkårene for å pålegge opphold i senter for foreldre og barn. Vi støtter heller ikke forslaget om å gi barneverntjenestens leder myndighet til å oppheve vedtak om omsorgsovertakelse.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev