NOU 2023:25 Omstilling til lavutslipp - Veivalg for klimapolitikken mot 2050 - rapport av Klimautvalget 2050

Virkningene av klimaendringene er langsiktige. De mest alvorlige konsekvensene har vi ennå ikke sett, og situasjonen kan bli svært alvorlig for dagens barn og fremtidige generasjoner.

Barneombudet ønsker i denne høringen å understreke at staten etter Grunnloven § 104 annet ledd og FNs barnekonvensjon artikkel 3 har plikt til å vurdere konsekvenser for barn, og la barnets beste være et grunnleggende hensyn i sine beslutninger – også på klimafeltet. Vi oppfordrer departementet til å sikre gode vurderinger av barnets beste i arbeidet fremover, og at de viderefører klimautvalgets arbeid med å lytte til barn og unge.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev