NOU 2023: 4 Tid for handling - Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Barneombudet mener at barn og unges særlige behov for helsehjelp ikke er tilstrekkelig belyst i helsepersonellkommisjonens beskrivelser og vurderinger. Barn og unge er i behov av fleksible og mer personellintensive tjenester for å sikres god behandling og omsorg, både innenfor somatiske og psykiske helse- og omsorgstjenester.

Utredning av mulige konsekvenser for barns rettigheter må sikres for å kunne gi et best mulig beslutningsgrunnlag for dimensjonering av og innhold i helse- og omsorgstjenester for barn og unge.

I det videre arbeidet oppfordrer vi til at

  • personell – og kompetansebehov vurderes ut fra barnets beste
  • barn og unge sikres best mulig psykisk helsehjelp
  • barn og unge med omfattende behov sikres best mulig omsorg og tjenester

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev