NOU 2022:11 Ditt personvern- vårt felles ansvar

Barneombudet mener Personvernkommisjonen har fremstilt en god oversikt over flere personvernsutfordringer som barn og unge møter i sin hverdag og er glade for at kommisjonen redegjør i egne kapitler om personvern i barnehage og skole, og barn som forbrukere. Dette er områder hvor barn og unges personvern daglig blir satt på prøve og vi støtter kommisjonens beskrivelse av utfordringsbildet.

Vi savner likevel flere konkrete forslag til tiltak for å løse de utfordringene kommisjonen har pekt på og hadde håpet at barn og unge ble viet større oppmerksomhet i hele utredningen. Dagens utfordringsbilde krever en helhetlig og grundig gjennomgang på alle områder som berører barn, inkludert forslag til tiltak.

Barneombudet har 14 anbefalinger til Regjeringen om hva vi mener må gjøres for å beskytte barn og unges personvern.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev