NOU 2021:3 Barneliv foran, bak og i skjermen

Barneombudet deler utvalgets syn om at det ikke finnes noen «quick fix» for å beskytte barn og unge mot skadelig medieinnhold. Det er nødvendig med koordinerte sektorovergripende tiltak for å ivareta barnas beste i den digitale medievirkeligheten.

Vi er enig i at de tre hovedområdene til utvalget – kunnskap, koordinering og kommunikasjon – er viktige for at barn og unge skal ha en trygg digital hverdag. Vi støtter mange av utvalgets forslag.

I høringssvaret gis innspill til utredning og det videre arbeidet med en tryggere digital hverdag for barn og unge, i tillegg til kommentarer på utvalgets tre hovedområdet.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev